Politică de confidențialitate

Această politică de confidențialitate („Politica”) descrie ce tipuri de date cu caracter personal sunt prelucrate, cum sunt acestea utilizate, care sunt opțiunile dvs. în legătură cu aceste prelucrări, precum și modul în care Noi vom respecta drepturile pe care le aveți în calitate de persoană vizată, conform legislației privind protecția datelor cu caracter personal, inclusiv Regulamentul (UE) 2016/679 („GDPR”).

Înainte de a utiliza website-ul www.zenliving.ro sau serviciile noastre, vă recomandăm să citiți cu atenție această politică pentru a înțelege cum vă sunt prelucrate datele cu caracter personal.

Operatorul  respectă viața dvs. privată și datele cu caracter personal pe care le împărtășiți cu noi în momentul accesării acestui WebSite. Aceste informații au rolul de a vă informa cu privire la ce tip de informație identificabilă personal este colectată de la dvs., cum și unde am putea folosi această informație, cum înțelegem noi să protejăm informația colectată de la dvs., cine are acces la informația colectată de la dvs. și cum pot fi corectate în timp inadvertențele din informația preluată.

Operatorul  respectă legislația română în vigoare, în speță Legea nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, modificată și completată și Legea nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal și protecția vieții private în sectorul comunicațiilor electronice.

Conform Legii nr. 677/2001, beneficiați de dreptul de acces, de intervenție asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale și dreptul de a vă adresa justiției. Totodată, aveți dreptul să vă opuneți prelucrării datelor personale care vă privesc și să solicitați ștergerea datelor. Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteți adresa cu o cerere scrisă pe  [email protected] .

Operatorul colectează informații cu privire la persoanele fizice care efectuează activități juridice care nu au legătură directă cu afacerea desfășurată, persoanele fizice care desfășoară activități comerciale sau profesionale în nume propriu și persoanele fizice care reprezintă persoane juridice sau entități organizaționale care nu sunt persoane juridice, cărora legea le acordă capacitate juridică, și care desfășoară în numele propriu activitatea comercială sau profesională, în continuare denumite împreună Clienții.

Atunci când vă creați un cont de Utilizator, trebuie să ne furnizați o serie de date, cum ar fi: nume, prenume, adresa fizică, adresa de e-mail/ nr. telefon mobil, denumirea societății în numele căreia acționați (în cazul Utilizatorilor persoane juridice).

Puteți să includeți o serie de informații în profilul dvs. de Utilizator. De asemenea, putem stoca informațiile pe care le primim de la dvs., ca urmare a unor solicitări transmise prin e-mail.

De asemenea, dacă pentru a vă crea cont de utilizator pe WebSite, utilizați contul dumneavoastră de Facebook sau Google, Operatorul va prelucra următoarele date publice de profil afişate de aplicaţiile respective: nume utilizator, adresa de e-mail.

În cazul în care alegeți să trimiteti un mesaj cu întrebări referitoare a unui produs disponibil pe WebSite, se va solicita adresa dumneavoastră de e-mail . În cazul în care trimiteți un mesaj, adresa de e-mail și celelalte date furnizate nu vor fi stocate de către Operator.

Primim informații despre vizitele dvs. și interacțiunea cu serviciile furnizate de alte entități când vizitați serviciile altor furnizori care includ reclame, module cookie sau tehnologii asemănătoare.

În cele ce urmează vă vom informa cu privire la scopurile pentru care colectăm și prelucrăm datele dvs cu caracter personal, precum și cu privire la temeiul legal pentru prelucrarea datelor.

Dacă doriți să vă bucurați de toate facilitățile oferite de WebSite-ul Operatorului, trebuie să vă creați un cont de Utilizator, cont care vă va permite să achiziționați produsele puse la dispoziție de către Operator. Temeiul juridic: art. 6(1)(b) GDPR – încheierea și executarea contractului

Prelucrăm o serie de date cu caracter personal pentru a gestiona relațiile cu Utilizatorii WebSite-ului, spre exemplu, atunci când ne contactează cu diverse întrebări sau solicitări privind funcționalitățile Website-ului, disfuncționalități ale acestuia sau erori.
De asemenea, ca parte a serviciile de suport și gestiune a relațiilor cu Utilizatorii, putem fi contactați și putem contacta Utilizatorii și prin telefon.

Putem înregistra convorbirile telefonice cu Utilizatorii. Înregistrarea convorbirilor ne ajută să gestionăm activitatea noastră internă în departamentul relevant. De asemenea, aceste înregistrări pot fi folosite pentru a verifica modul în care au fost soluționate cererile Utiliztorilor sau în cazul unor eventuale litigii / dispute legate de modul de gestiune a activității noastre în relația cu Utilizatorii. Înregistrarea se va face doar dacă vom avea cosimțământul interlocutorului.

Temeiul juridic: art. 6(1)(f) GDPR – interes legitim pentru înregistrarea convorbirii art. 6(1)(a) GDPR – consimțământ și art. 6(1)(f) GDPR – interes legitim (dacă înregistrările sunt ulterior necesare pentru apararea drepturilor și intereselor noastre în justiție, efectuarea de cercetări disciplinare cu privire la angajații noștri).

Dorim să vă transmitem comunicări comerciale (cum ar fi, anunțuri despre vânzarea, stocul de produse sau articole relevante privind subiecte specifice), informări privind noile Servicii oferite de către Operator, să vă lansăm invitații de a participa la sondaje, sau de a răspunde la chestionare, precum și pentru a vă comunica alte informații similare care considerăm că pot fi de interes pentru dvs.

De asemenea, dacă sunteți de acord, datele dvs. pot fi communicate partenerilor noștri sau le putem Noi să folosim (fără a le dezvălui partenerilor), pentru a vă transmite materiale promoționale / comunicări comerciale privind produsele / serviciile partenerilor Operatorului.
Utilizatorii se pot oricând dezabona de la aceste comunicări. Spre exemplu, dacă vă retrageți consimțământul pentru comunicările comerciale nu vă vom mai putea transmite ofertele noastre sau nu veți putea participa la sondajele și chestionarele noastre.
Temei juridic: art. 6(1)(a) GDPR – consimțământ

Putem realiza diverse raportări, analize și studii statistice cu privire la campaniile de marketing organizate și succesul acestora, sau cu privire la activitatea de vânzări a Operatorului.
În anumite situații, putem utiliza informațiile colectate de la dvs. în combinație cu datele pe care le obținem de la echipele noastre de vânzări și/sau de marketing cu privire la interacțiunea dvs. cu Operatorul, pe care să le folosim în contextul comunicărilor noastre de marketing. Dorim să eficientizăm activitatea noastră de marketing, oferind clienților noștri produse / servicii relevante și personalizate.

Temei juridic: art. 6(1)(f) GDPR interes legitim art. 6(1)(a) GDPR – consimțământ (în cazul analizelor de marketing avansate)

Putem folosi datele cu caracter personal pe care le furnizează Utilizatorii sau pe care le colectăm în contextul utilizării Serviciilor pentru scopul efecturării unor analize și statistici privind Serviciile noastre, inclusiv a modului în care funcționează Website-ul sau sunt oferite Serviciile. Analizele și statisticile pe care le facem ne ajută să înțelegem mai bine cum am putea să îmbunătățim Serviciile noastre sau funcționalitățile Website-ului.
În efectuarea analizelor și statisticilor utilizăm de asemenea cookies și alte tehnologii similare conform Politicii privind Cookies..

Utilizatorii se pot loga sau crea cont prin intermediul pluginului Facebook care permite conectarea prin contul de Facebook. Atunci când Utilizatorii utilizează această facilitate, vom utiliza datele publice (e.g. nume, prenume, adresa de e-mail, număr de telefon). Utilizarea acestor date este necesară pentru crearea contului de Utilizator.
De asemenea, am implementat diverse mecanisme de interconectare cu paginile de socializare, cum ar fi Facebook si Google și astfel să aveți posiblitatea să accesați mai facil conținutul postat de noi pe conturile noastre asociate acelor rețele sociale.
Dacă accesați contintul postat sau comentați pe acele rețele de socializare, o serie de date publice din profilul dvs. de pe acele rețele de socializare ne vor fi transmise și nouă de către operatorii acelor rețele de socializare. Temeiul juridic: art. 6 (1) (b) din GDPR, încheierea și executarea contractului (în cazul datelor de login Facebook) sau art. 6(1)(a) GDPR – consimțământ (în celelalte situații)

Uneori, prelucrarea datelor este necesară pentru a ne îndeplini obligațiile legale ce ne revin, cum ar fi plata impozitelor și a contribuțiilor relevante, raportarea către autoritățile fiscale relevante și tinerea unor evidente contabile sau arhivarea datelor conform legislației aplicabile.

Pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în justiție în cadrul unei proceduri în fața unei instanțe, a unei proceduri administrative sau a altor proceduri oficiale în care este implicată Societatea. Temei juridic: art. 6(1)(f) GDPR – interes legitim.

Putem dezvălui datele dvs cu caracter personal către (i) entitățile și/sau persoanele împuternicite de noi implicate în furnizarea produselor inclusiv în furnizarea comunicărilor comerciale (ii) dacă avem obligația de a divulga datele personale în scopul conformării cu orice obligație legală sau decizie a unei autorități judiciare, autorități publice sau organ guvernamental; sau (iii) daca ni se cere sau ni se permite în alt mod să facem acest lucru conform legislației aplicabile.

Păstrăm datele dvs cu caracter personal cât este necesar pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate, cu respectarea procedurilor interne privind retenția datelor, inclusiv a regulilor de arhivare aplicabile.

În general, datele Utilizatorilor sunt păstrate atât timp cât acesta are un cont de Utilizator pe WebSite. Datele cu caracter personal vor fi șterse daca Utilizatorul  solicită dezactivarea și stergerea contului, sau după o perioada de 12 luni de la data la care Utilizatorul  devine inactiv (i.e. de la data ultimei interacțiuni in Contul WebSite-ului).

Anumite date ale Utilizatorilor (persoane juridice sau persoane fizice care accesează serviciile cu plată) pot fi păstrate pe întreaga perioadă prevăzută de lege pentru activitatea de arhivare și păstrare a documentelor financiar -contabile.

Datele aferente cookie-urilor și tehnologiilor similare sunt păstrate conform termenelor specifice setate pentru respectivele tehnologii, termenul de stocare putând fi între durata sesiunii de navigare (pentru cookie de sesiune) și o durată de până la 2 ani (pentru cookies de analiză).

Conform legii, vă sunt recunoscute următoarele drepturi în calitate de persoană vizată:

a)Dreptul de acces, puteți obține de la noi confirmarea că prelucrăm datele dvs. personale, precum și informații privind specificul prelucrării

  1. b) Dreptul de a corecta datele, puteți să ne solicitați să modificăm datele dvs. personale incorecte ori, dupa caz, completarea datelor care sunt incomplete.
  2. c) Dreptul la ștergere, puteți solicita ștergerea datelor personale atunci când: (i) acestea nu mai sunt necesare pentru scopurile pentru care le-am colectat și le prelucrăm; (ii) v-ați retras consimțământul pentru prelucrarea datelor și noi nu le mai putem prelucra pe alte temeiuri legale; (iii) datele sunt prelucrate contrar legii; respectiv (iv) datele trebuie șterse conform legislației relevante.

d)Retragerea consimțământului și dreptul de opoziție, puteți să vă retrageți oricând consimțământul cu privire la prelucrarea datelor pe bază de consimțământ. De asemenea vă puteți opune oricând prelucrărilor pentru scop de marketing, inclusiv profilărilor efectuate în acest scop, precum și prelucrărilor bazate pe interesul legitim al Societății, din motive care țin de situația dvs. specifică.

e)Restricționare în anumite condiții, puteți solicita restricționarea prelucrării datelor dvs. personale

f)Dreptul la portabilitatea datelor, în măsura în care prelucrăm datele prin mijloace automate, puteți să ne solicitați, în condițiile legii, să furnizam datele dvs. într-o formă structurată, utilizată frecvent și care poate fi citită în mod automat. Dacă ne solicitați acest lucru, putem să transmitem datele dvs. unei alte entități, dacă este posibil din punct de vedere tehnic.

  1. g) Dreptul de a depune o plângere la autoritatea de supraveghere,
    aveți dreptul de a depune o plângere la autoritatea de supraveghere a prelucrării datelor în cazul în care considerați că v-au fost încălcate drepturile:

Autoritatea Națională pentru Supravegherea Datelor cu Caracter Personal din România
B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30 Sector 1, cod poștal 010336 București, România
[email protected]

Politica de confidențialitate poate suferi modificări, care vor fi notificate Utilizatorilor de către Operator.

Vă rugăm să înaintați întrebările legate de Politica de confidențialitate la următoarea adresă: [email protected]

Pentru orice intrebari suplimentare cu privire la modul in care datele cu caracter personal sunt prelucrate si pentru a va exercita drepturile mentionate mai sus, va rugam sa va adresati la adresa de email la adresa mentionata la inceputul acestei pagini.

Aceasta pagina de internet foloseste fisiere de tip cookie. Pentru mai multe informatii cu privire la modul in care se folosesc aceste fisiere, va rugam sa accesati urmatorul link: politica cookie.